patarnavimas

1 patarnãvimas sm. (1)patarnauti: 1. Amb, LL116,169, Krč Už patarnãvimą patarnãvimu atsilyginsiu . Ryšių patarnavimai ETŽ. Buvo nusisamdęs kambarį su pietumis ir patarnavimu . Bičiuliškas patarnãvimas NdŽ. Patarnãvimas valgant II542. Aš noriu meilės patarnavimu tau atsilyginti už neapykantą V.Krėv. Visi nori atiduoti paskutinį patarnavimą savo mirusiam artimui J.Bil. ^ Geras žmogus kitų patarnavimo neužmiršta KrvP(Erž). | refl. NdŽ: Ir dejuodama ji uždeda drebančią ranką ant tų atidarų akių, ir tai atrodo lyg paskutinis pasitarnavimas I.Simon. 2. Rtr. 3. LL198,268patarnauti 5: Atlikti kam abejotiną patarnãvimą NdŽ. | refl.: Nepadėjo jam ir senieji jo pasitarnavimai, – nors dar karo metu jis pasižymėjo, pagaudamas vokiečių diversantus . 4.patarnauti 7: Būdavo kunigų, kurie išdrebėdavo už patarnavimą penkis centus . 5. NdŽ arbatpinigiai.
◊ meškõs patarnãvimas gerais norais atliktas veiksmas, darantis tik žalą: Nėra reikalo įtikinėti, kaip kenkia gydymui tokie meškos patarnavimai .
\ tarnavimas; aptarnavimas; atitarnavimas; įsitarnavimas; ištarnavimas; patarnavimas; prisitarnavimas; užtarnavimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • patarnavimas — patarnãvimas dkt. Pàts padarýk, neláuk patarnãvimo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptarnavimas — 1 aptarnãvimas sm. (1) → aptarnauti: 1. Pastatyta daug buitinio aptarnavimo kombinatų sp. Sezoninis aptarnavimas rš. Yra pryglaudos numai, aptarnãvimas Lnk. Greitas ir mandagus aptarnãvimas DŽ. | refl.: Pačių apsitarnãvimas DŽ1. ×2. Visą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitarnavimas — 1 atitarnãvimas sm. (1) KŽ → atitarnauti 1: Jis tik „patenkinamai“ baigė mokslus, ir valdžia iš jo, girdėjau, nereikalavusi jokio atitarnavimo J.Balč. Attarnavimas SD216, Sut, N. | refl.: Seniukas duodavo jį (arklį) naudotis savo kaimynams,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištarnavimas — 1 ištarnãvimas sm. (1) 1. NdŽ, KŽ → ištarnauti 3. 2. NdŽ tarnaujant gautas uždarbis: Bulvių kartį pasodydavo, tai buvo viso meto jau ištarnãvimai Plv. tarnavimas; aptarnavimas; atitarnavimas; įsitarnavimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paslauga — paslaugà sf. (3b), pãslauga (1) Kv, Rt 1. pagalba, patarnavimas: Jai labai baisu pasirodė už pinigus teikti paslaugas J.Jabl. Jie įkyriai siūlė įvairias paslaugas sp. Ačiū už taip didžią pãslaugą Up. Už mažą paslaugą, tau padarytą, atmokėjai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paslūga — ×pãslūga (brus. пacлyгa, l. posługa) sf. (1) 1. PK133 patarnavimas, pasitarnavimas: Sulauksi vaikų, turėsi pãslūgą Krkl. Negal būti didesnė paslūga dėl savo tėviškės, kaip smertis tų atvožnių žalnierių brš. Gera pãslūga geriau kaip piningas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • poslaugis — sm. (1) NdŽ paslauga, patarnavimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prilaikyti — tr. 1. priturėti, neleisti nukristi, ištrūkti: Kai išvažiavo į plentą, tėvas prilaikė arklį ir sustojęs pasitaisė susmukusias pasėdas A.Vien. Vaikas paėmė agurką, pabučiavo geram seneliui ranką ir, prilaikydamas smunkančias kelnaites, nudūmė į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisitarnavimas — 1 prisitarnãvimas sm. (1); Sut → pritarnauti 4 (refl.). tarnavimas; aptarnavimas; atitarnavimas; įsitarnavimas; ištarnavimas; patarnavimas; prisitarnavimas; užtarnavimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • slūga — ×slūgà (brus.cлyгa, l. sługa) sf. (2) K.Būg, OZ50, Lš, Trgn, (4) [K] 1. scom. Q122, R, MŽ53, N, M, Š, S.Dauk, JI333 tarnas, samdinys: Kas slūžija, tas slūga: vyriškas, motriška J. Kam ji laiko slū̃gą, kad neturi jai darbo? Rs. Dar neužaugai, kad …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.